logo largeZwarte Vrijdag 1940 in Kaart

Op 10 mei 1940 raakt ons land betrokken bij de Tweede Wereldoorlog als Duitse troepen de Nederlandse grenzen overschrijden. Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei geeft Nederland zich over. Alleen in Zeeland wordt de strijd voortgezet door de Fransen die ons land via België en Zeeuws-Vlaanderen te hulp zijn geschoten. Als gevolg van de oorlogshandelingen wordt op vrijdag 17 mei korte metten gemaakt met het historische hart van Middelburg. Vele fraaie monumenten vielen ten offer, zoals het Middelburgs stadhuis en het Abdijcomplex. Rode markers duiden de inslagen van granaat of bom aan en de panden die door brand zijn verwoest, Blauwe markers duiden de brandbestrijding aan. Groene markers duiden de Wijkposten aan en de Paarse markers de plekken van de opgestelde sirenes van het luchtalarm.

 

RESTRICTED ACCESS

 


Gebruikte bronnen; 17 mei 1940: de dag dat Middelburg brandde van Jacques Cats, Maneblussers in oorlogstijd van Bob van der Weel en Nota 'Omgaan met Conventionele explosieven' gemeente Middelburg, Versie 1.7 (22-11-2011), De brandramp van mei 1940 te Middelburg door A.J.W. Mathijssen.
Gebruikte foto's: ZB | Beeldbank Zeeland.

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.