logo largeWandeling door Middelburg

Een wandeling door de binnenstad, langs de kaaien, de Dam en de binnengrachten, een bezoek aan een intiem pleintje als de Vismarkt of meer statige ruimten als de Balans of het Hofplein met het fameuze Van de Perrehuis en een tochtje door het prachtig gerestaureerde Kuipers poortcomplex, overtuigt meer dan een lijst van straatnamen met huisnummers. Het rijke verleden is Middelburg in bijna elke voetstap aan te zien. Klik op de markers met een i voor meer informatie over de handel & wandel van Oud Middelburg. Paarse markers duiden de panden aan die verloren gingen tijdens het vergeten bombardement op 17 mei 1940 en tijdens gevechten die volgden van 1 tot 6 november 1944; de stad werd door geallieerde jachtbommenwerpers en door Engelse en Canadese artillerie beschoten en opnieuw zwaar beschadigd. Groene markers duiden de wederopbouw aan, Rode markers duiden plekken aan die niet meer bestaan, Blauwe markers zijn plekken die vandaag de dag nog steeds aanwezig zijn. Alle adressen zijn volgens de wijksgewijze nummering zoals die in Middelburg tot in 1937 in gebruik was en omgezet naar de straatgewijze nummering zoals wij de adressen vandaag de dag kennen. 

 

RESTRICTED ACCESS

 

Het middeleeuwse hart van Middelburg, met haar kleinschalig stratenpatroon en met haar vele bijzondere monumenten was in één klap verdwenen. ‘De vernieling is zo geweldig, zo grondig, dat je geen woord kunt uitbrengen en de tranen je in de ogen springen. Onherkenbaar verwoest is alles wat je ziet. Puinhopen en nog eens puinhopen. …'De verwoesting van Middelburg op 17 mei 1940

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.