logo largeBekende Middelburgers in Kaart

Naast bekende straatmuzikanten en neringdoende kende Middelburg een groot aantal beroemde inwoners, al dan niet geboren in de Zeeuwse hoofdstad. Rode markers duiden de straatmuzikanten, de neringdoende, de gewone man en de kansarmen aan, Paarse markers duiden beroemde Middelburgers aan en Oranje markers duiden de verhalen aan. Markers met een i hebben een link naar meer informatie.

 

RESTRICTED ACCESS

 

Er waren een niet gering aantal figuren die opvielen door onnozelheid, een lichaamsgebrek, wat potsierlijke kleding of doordat ze nogal vaak dronken langs de straten zwabberden. Sommigen haalden hun kostje op al bedelend langs de huizen; sommige waren welbespraakt, anderen deden geen mond open. Doordat ze het grootste deel van de dag op straat doorbrachten, vielen ze op en de jeugd plaagden hun vaak. Sommigen reageerden goedmoedig, anderen werden gauw boos en die stakkers werden het meest geplaagd. Voor een belangrijk deel waren de straattypen armoeverschijnselen. In het tijdperk van voor de oorlog kwamen deze mensen in Middelburg nog veel voor. Zo woonde op de vismarkt een vrouw, die bij haar thuis gezinswassen deed. Ko Bokketêt werd ze genoemd. Het mens zag er niet uit. Met een wagentje bracht ze de keurig gestreken was weer netjes terug bij de gezinnen. Bram de Koker hoorde thuis in het rijtje van straatmuzikanten. Hij bediende zich van een kleine zeskantige harmonica.  Kees van Tol voor de zoveelste maal half buiten westen liggend in zijn handkar. Ook was er een straatfiguur met een lange dunne baard, Kees Matthijsse die werd aangeduid met Kees-laat-je-scheren. Verkocht veters op de binnenplaats van de abdij. Omdat de man bij winderig weer zijn hoofddeksel met onder zijn kin vastgebonden veters voor het wegwaaien behoedde, noemden ze hem ook wel De Veterhoed

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.