logo largeBeschietingen 1944 in Kaart

Het meest versterkte deel van de Atlantikwall was het eiland Walcheren met in het centrum de hoofdstad Middelburg. Walcheren was het laatst overgebleven gebied dat door de geallieerden van de Duitse bezetting moest worden bevrijd.. In oktober werd Walcheren overstroomd door RAF-luchtbombardementen op de zeeweringen van Westkapelle, Vlissingen, Ritthem en Veere. Op dat moment werd Middelburg omgeven door zeewater en het Duitse hoofdkwartier van de 70th Infantry Division van General Daser en 2000 Duitse soldaten zaten min of meer vast in Middelburg. De stad, zwaar gehavend door bombardementen aan het begin van de oorlog, trof een nieuwe golf van vernietiging. In de nacht van 1 op 2 november 1944 begonnen de beschietingen van Middelburg door de geallieerden en duurde 5 dagen. Details van wat er gebeurde wordt hieronder weergegeven. Rode markers duiden de inslagen van de Shell-burst aan, Blauwe markers duiden de brandbestrijding aan.

 

RESTRICTED ACCESS

 


Voor dit webartikel (toestemming aangevraagd) van de auteur, Jan H. Wigard, is gebruik gemaakt van zijn research; Allied Shelling of Middelburg 29.07.2007.
Overige bronnen; De Middelburgse Brandweer tijdens de jaren 1939-1945 van Bob van der Weel

Gebruikte foto's: ZB | Beeldbank Zeeland.

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.