Oud Middelburg in Kleur
Abdij, Hof van Zeeland

Door een samenloop van omstandigheden nam het oorlogsgeweld de 17de mei 1940 zijn weg over het afgelegen Middelburg. De daardoor onstane branden vernietigden in korte tijd een belangrijk deel van de oude abdij. Het historische stadsbeeld der middeleeuwen werd voor een groot deel verwoest. Na de oorlog werd de abdij gerestaureerd, vernieuwd en hier en daar aangepast en misschien, heel misschien kunnen we zeggen dat die abdie veel schoonder opghetimmert is, dan se te voren oyt was.... Paarse markers duiden de plekken aan die het bombardement in 1940 hebben overleefd, Groene markers duiden de wederopbouw aan, Rode markers duiden plekken aan die niet meer bestaan of werden aangepast. Klik op de markers met een i voor meer informatie.

 

Afdeelinghe der wycken ofte prochien der Stad Middelburg

Extract uit een perkament Register getiteld: Acta Synodalia Zeelandiae, de Ao. 1591, berustend bij het Archief der Provincie Zeeland.
Fo. 16. Afdeelinghe der wycken ofte prochien der Stad Middelburg.

DE ABDIE

Begindt op de Burcht van de Loodgietershuys opwaert tot den Lombaerdt. Den hoeck van de Burcht totte Balance toe, met d'Abdie van binnen. Den Wal op beyde syden totte Brouwerie.'T kerkstraetken op beyde zyden.
Den gehele Lagendelft, beginnende aen het Gasthuys-heule en daer 't Lammeken uuthangt op beyde syden totte Marckt.

St. Geertstraete op beyde syden.
St. Janstraete den hoek achter hoff ofte 'Susterstraetken, d'Oostzyde van 's Gravenstraete van de houck van de Langedelft ende streckende voort naer de Beestemarct tot den houck van de Hoogstraete incluis, tot den hoeck van den Burch over de syde van Gauwenburch, hiertoe behooren beyde de zyden van de Nieuwe Haven.

RESTRICTED ACCESS

 

Wat eeuwen groeide, wat tijden bloeide. Wat duurzaam boeide, machtswaan verschroeide, Ons Zeelands Hof - Maar elk tempeest, Is snel geweest. Steeds wijkt het beest, weer voor den geest, In Zeelands Hof. - Zo scheen verloren, in wild verstoren. Doch werd herboren, tot schoner gloren, Hier Zeelands Hof. ' | J.C. van Schagen

Canon van Zeeland, venster 6 |  Abdij Middelburg 1123

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.