logo largeAntiquair Willem Hendrik Bal 1880-1962

De Middelburger Willem Hendrik Bal wijdde een groot deel van zijn leven aan het bijeenbrengen van een op kwalitatief hoog niveau staande verzameling oude kunstnijverheidsproducten. Deze collectie, waarvan een gedeelte aan zijn reeds in 1948 overleden zuster S.C. Bal toebehoorde, legateerde hij aan de Staat der Nederlanden met de daaraan verbonden voorwaarde, dat de verzameling permanent in zijn geboorte- en woonplaats Middelburg moest worden tentoongesteld. Deze onder meer uit porselein, aardewerk, glas, zilver, tin, brons en meubelen bestaande verzameling heeft inmiddels een definitieve bestemming gekregen in de gerestaureerde kanunnikenwoningen van het Middelburgse abdijcomplex, die tot Zeeuws Museum werden ingericht. De rest van zijn collectie werd geveild. Zijn kostbare collectie oude boeken schonk Bal aan de Provinciale Bibliotheek van Zeeland; hij bestaat uit ca.1400 banden met reisbeschrijvingen, kunst en literatuur van de 18e tot de vroeg 20ste eeuw.

 1906 Familie Bal te Middelburg
 
1906. Antiquair W.H. Bal (staand) en familie. Zijn vader (midden voor) was de bakker van de Zeeuwsche Koekbakkerij en stond bekend om zn 'ielikmaeker', een soort koek meestal verkocht bij bakkers op de kermis. Na de dood van zijn vader zette Bal tezamen met zijn zusters de bakkerij voort. Toen ook zij waren overleden sloot hij het bakkersbedrijf in 1933 en de inventaris van de koekbakkerij schonk Bal aan het Zeeuws Museum. Vanaf dat moment begon een glansrijke antiquairscarrière. 
Met nimmer aflatende speurzin bereisde Willem Hendik Bal met de fiets door de provincie op zoek naar bijzondere stukken. Niet alleen het eigen land, maar ook België, Frankrijk, Duitsland en Engeland werden bezocht, daarbij zijn collectie gestadig uitbreidend. Naast deze praktische verkenningen bekwaamde hij zich ook theoretisch door intensief de vakliteratuur te bestuderen. Hij volgde zelfs enige tijd colleges antieke kunstnijverheid aan de Sorbonne. In vakkringen verwierf Bal, die voor de meeste van zijn stadgenoten een vrij onopvallende figuur bleef, zich langzamerhand tot ver buiten Zeeland een uitstekende reputatie. Het ten tijde van keizer Kang Hsi gemaakte Chinese exportporselein bezat zijn voorliefde, met name het zogenaamde famille verte porselein.Dit resulteerde zelfs in het voor hem vererend bezoek van enige leden van de Britse vorstelijke familie (Prins Edward met admiraal Jellicoe) aan zijn eenvoudige woningen aan de Kromme Weele. Zie The English lady 
 
In 1958 werd hij door een beroerte getroffen ten gevolge waarvan hij gedeeltelijk verlamd raakte. Vier jaar later overleed hij in het Middelburgse Gasthuis. Eenmaal, Andermaal: de porseleinschatten van Willem Bal
film icon TXT Opening Eenmaal, Andermaal | Familie Noir | Hansje in de Kelder | Chine de CommandeEncre de Chine 

 

Bronnen, noten en/of referenties: Bijgewerkt en aangepast door Oud Middelburg

Geraadpleegde lectuur:
https://encyclopedievanzeeland.nl/Willem_Hendrik_Bal 
- Ontdek Willem Hendrik Bal: 
- https://rkd.nl/nl/explore/artists/363494 

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.