logo largeLichtdrukkerij Gebr. van Straaten 1898 - 1920
Louis Oscar van Straaten (1871 - 1934)
Louis Oscar van Straaten was tussen 1898 en 1920 de drijvende kracht achter de lichtdrukkerij Gebr. van Straaten, die in iets meer dan twintig jaar meer dan 30.000 verschillende prentbriefkaarten in lichtdruk drukte. Zeker in de beginperiode maakt Van Straaten zelf ook vaak de opname, want hij was opgeleid tot fotograaf. Er is waarschijnlijk geen enkele Zeeuwse plaats waar Van Straaten geen prentbriefkaart van heeft gedrukt.

Van Straaten werd in 1871 geboren in Soerabaja uit een Nederlandse vader en een Engelse moeder. Op zijn vijfde kwam hij met zijn ouders uit Nederlands-Indië naar Nederland en woonde 12 jaar in Apeldoorn. Hij volgde een opleiding tot fotograaf en vestigde zich in 1892 in Middelburg, waar hij tot 1898 in dienst was bij fotograaf E. Helder in de Lange Delft.

In 1898 richtte hij samen met zijn halfbroer Gerhard August Wilhelm van Straaten de lichtdrukkerij Gebr. Van Straaten op. Aanvankelijk was het bedrijf op de Wal A6 gevestigd, maar dat pand werd al snel te klein en eind 1903 verhuisde de Firma Gebr. v. Straaten Electrische boek- en lichtdrukkerij naar een groot pand aan de Wagenaarstraat E 112, tegenwoordig de plek waar de nummers 21 en 23 zijn herbouwd. 

verstraaten breed

1900. Links de Lichtdrukkerij Gebr. van Straaten aan de Wal. Het rechterblok werd in 1940 compleet van de kaart geveegd.

De firma Gebr. van Straaten drukte kaarten van Valkenburg tot Roodeschool en in hoge kwaliteit. Ook Belgische en Nederlands-Indische kaarten zijn van hen bekend. De lichtdrukkerij was bijzonder bedreven in de productie van gelegenheidskaarten die al enkele dagen na een belangwekkende gebeurtenis in de handel te koop waren. Zonder Van Straaten zou er veel minder prachtig beeldmateriaal zijn over de gouden tijd van de prentbriefkaart: de eerste 20 jaar van de vorige eeuw.

In 1910 gingen de broers uit elkaar maar Louis Oscar zette het bedrijf voort met een andere compagnon; Johannes Jacobus van Medenbach de Rooij. In 1919 werd echter de samenwerking ontbonden en Louis Oscar van Straaten ging alleen verder onder dezelfde firmanaam. Het bedrijf brandde in september 1920 tot de grond toe af, wat meteen ook het einde van de firma betekende. In 1923 verliet Louis Oscar Middelburg en vestigde zich in Biggekerke. Hij overleed in 1934 in het Gasthuis van Middelburg.Bronnen, noten en/of referenties:
Ontdek fotograaf Louis Oscar van Straaten: 
- https://rkd.nl/nl/explore/artists/465708 

Ontdek fotograaf Corneel Pieter Snijders: 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/465610 

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.