logo largeStadsdrukker J.C. & W. Altorffer, 1784
Korte Delft G 23, omnummering Korte Delft 46

De Franse revolutie, meerdere crisisjaren en twee Wereldoorlogen… drukkerij Altorffer maakte het mee en overleefde het allemaal. Ons verhaal begint met de geboorte van de Zwitserse Johan Coenraad Altorffer in 1750. Hij wordt soldaat en komt hierdoor uiteindelijk met zijn vader terecht in het Zeeuwse Middelburg, waar zij samen op 5 februari 1784 de drukkerij in het centrum openen. 

In 1838 nemen de kleinzoons van Johan Coenraad het bedrijf over. Zij noemen de drukkerij J.C. & W. Altorffer en blijven onder deze naam tot 1918 werken. Als tijdens de Eerste Wereldoorlog blijkt dat er financiële hulp is om het bedrijf voort te zetten, wordt in 1918 de vennootschap Middelburg NV Boekdrukkerij en Binderij opgericht. Het betekent ook de eerste aanstelling van een directeur die geen lid van de familie Altorffer is.In de jaren 60 besluit de gemeente Middelburg de drukkerij aan de Korte Delft te slopen. Na de vernietiging van de stad in de Tweede Wereldoorlog en met de toename van het autoverkeer in de jaren erna, wil de gemeente werken aan de wederopbouw van Middelburg. Voor Altorffer is op dat moment geen geschikte vervangingsplek te vinden: de directie besluit tot een verhuizing naar Roosendaal.

Op 2 januari 1969 verhuist Altorffer naar Roosendaal en sluit daarmee de Middelburgse periode definitief af.

Bronnen, noten en/of referenties:
Geraadpleegde lectuur:
https://www.altorffer.nl/nederlands/verleden

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.