logo largeVan Zeeuwse Komaf. Tanne en Kee 
Geschreven door Daniël Jac. Schuilwerve

In het Bagijnhof woonden Tanne en Kee. Het waren twee vrouwen die altijd in Zeeuwse klederdracht rondliepen en een baalzak met zich meesleepten. Ze zwalkten de hele stad door en snuffelden wat in de vuilnisemmers die de mensen buiten hadden klaargezet voor de vuilophaaldienst. Ook zochten ze in de kartonnen dozen en kratten die de winkeliers op de stoep voor hun zaak hadden geplaatst. Of ze sprokkelden dorre takken die van de bomen waren afgewaaid. De kinderen uit onze buurt, vooral de meisjes, waren een beetje bang voor Tanne en Kee. Ze vonden dat die twee net op een paar heksen leken. Ze konden soms zó naar ons loeren, met hun enge groene kattenogen. Zo dachten de kinderen over Tanne en Kee en wij griezelden soms als wij hen zagen aankomen. Met hun gerimpelde gezichten en het stokje waarmee ze in de vuilnisbakken porden en met hun sprokkelwoede waren ze voor ons de volmaakte heksen. We herkenden ze met één oogopslag uit de sprookjesboeken die wij toen lazen. Alleen één ding ontbrak, dat was de vliegende bezem

Kee zorgde op haar manier zo'n beetje voor het huishouden. Zij kwam niet zoveel op straat, want ze was een beetje mensenschuw. In hun woning was het altijd schemerdonker en in de gang hing altijd een weeïge, zure lucht. Het rook er ook altijd een beetje naar de lucht die in een garnalenpellerij rondzweefde. Er waren niet veel kinderen die graag een boodschap voor Kee deden. Ook al kregen ze hiervoor dan een paar centen, want het was een rommelzootje binnen. Op hun zolder leek het wel of ze er een privé vuilnisbelt op na hielden. Ze bewaarden van alles en nog wat uit de ochtendverzameling. Buiten de baalzakken die zij meedroegen droegen ze nog iets met zich mee. Dat was een geur waarvan wij altijd zo onpasselijk werden.

Tanne liep hele dagen op straat te zwalken en stopte alles in haar jutezak. Ze droeg die zak net als de voddenman hem placht te dragen, over haar nek. Met haar stokje wipte ze de deksels op van de vuilnisbakken of porde ze wat in dozen en kisten. Tanne maakte ook vaak gebruik van het „openbaar toilet". In de letterlijke zin van het woord wel te verstaan! Ze ging dan schaamteloos in het Rozemarijnstraatje zitten, op haar hurken, tilde dan haar rokken wat op en zat dan te sassen. Het Rozemarijnstraatje liep iets schuin af en de „straal" van Tanne liep dan naar beneden, het Bagijnhof in! Ze stond dan met een doodgewoon gezicht weer op, alsof er niets aan de hand was, en liep dan rustig verder. Wanneer een paard in de straat zijn staart oplichtte en zijn straal daar loosde, dat konden we nog begrijpen. Wist zo'n paard veel. Maar van Tanne die gewoon haar rok optilde, midden op straat, maar... ach, daar was ze dan ook een heks voor.

Als wij soms als kinderen om een half pond suiker moesten naar het kruidenierswinkeltje van "Sienne", op de hoek van de Koningstraat, liepen we dan ook wél even door de Pluimstraat, die een eindje verder lag en lieten het Rozemarijnstraatje mooi liggen! Want door zo'n „pisstraatje" wilden wij niet lopen. Als we zelf eens aandrang voelden en zo nodig moesten sassen stonden wij ook wel eens buiten te plassen. Maar dan kropen we wél tussen de bosjes, met de hand beschermend voor ons haantje, uit angst voor de vogels die wellicht in ons garnaaltje zouden pikken!

 

Bronnen, noten en/of referenties:
- Voor dit webartikel is gebruik gemaakt van 'Verhalen rond de Lange Jan 1936-1940'
- Uitgave Den Boer, Middelburg 1977

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.