logo largeDe Vijf Ringen, geschiedenis 
Tot algeheele vernieuwing besloten. / Het Rijk koopt tal van belendende panden aan. / De Vijf ringen ten doode opgeschreven.

Het gebouwencomplex van de Rijks Hoogere Burgerschool in de St. Pieterstraat strekt zich in den vierhoek, gevormd door Sint Pieterstraat, Spanjaardstraat, Spuitstraat en Giststraat, diep in de richting van het Spuistraatje tot aan het einde van de Isabellagang, en evenwijdig aan de Spanjaardstraat, uit.
Door de verwerving van o.a. de Pauwpoort (tegenover het politiebureaau in de Giststraat, en die vroeger met huizen bebouwd was, was vermoedelijk een weg naar het klooster der Boogaarden) en een aantal percelen aan de Spanjaardstraat is thans het, voor de zoo dringende noodige, uitbreiding dezer onderwijs-inrichting noodzakelijke, terrein beschikbaar gekomen.

Een der grootste en belangrijkste aangekochte percelen is de roemruchte Middelbursche stalhouderij 'De Vijf Ringen', de oudste stalhouderij en het oudste gebouw van Middelburg, van de heer Sanderse aan de Spanjaardstraat. De Vijf Ringen staat op de plaats van het vroegere klooster der Bogarden of Beguarden. Het klooster werd gevonden in de St. Pietersstraat, en had dezelfde hoofdingang in de thans afgebroken inrijpoort van de vijf ringen, in de Spanjaardstraat.

vijfringen breed


Klooster

Toen in 1492 een zware brand een deel van Middelburg verwoestte en een 200-tal huizen in de as gelegd werd, brandde ook dit klooster tot de grond toe af. Aan het eind van dezelfde eeuw werd het echter weer opgetrokken en opnieuw in gebruik gesteld, doch na de Middelburgsche overgang aan de Prins van Oranje werd de Kapel van het klooster in 1575 aan de Waalsch-Hervormde gemeente (de tegenwoordige Franse kerk) overgedragen en het klooster zelve, in de 16e eeuw, tot eene huis en brouwerij “De Vijf Rijngen” ingericht.

Toen de brouwerij in 1765 de deuren sloot werd er een stalhouderij in gevestigd door Simon Crynsen. Deze werd in 1813 overgenomen door H.J. Hendrikse, die er in 1839 een smederij en wagenmakerij aan verbond. In 1902 deed zijn zoon J.J. Hendrikse de stalhouderij over aan S.J. Sanderse. Tijdens het bombardement in 1940 werd de Waalse kerk door brand vernietigd.

De tegenwoordige ingang, de steeg de Vijf Ringen, is nog dezelfde ingang als die van het klooster der Bogarden.Bronnen, noten en/of referenties:
Geraadpleegde lectuur:
- de Provinciale Zeeuwsche Middelbursche Courant 1939. 
- Tekst bijgewerkt en aangevuld door Oud Middelburg.

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.