logo large
Huize Roozenburg, Segeersweg

De Segeersweg behoort met de Noordweg en de Seisweg tot de drie oudste wegen van Walcheren. Deze toegangswegen waren al in de 9e eeuw aanwezig en kwamen als driesprong samen bij de Abdij. De Segeersweg volgde vroeger een uiterst grillig patroon. Dat kun je nog altijd zien aan het laatste nog bestaande stukje tussen de Segeerssingel en de Dauwendaelselaan. Voor de komst van de wijk Dauwendaele liep deze weg in zuidoostelijke richting door in de richting van Nieuw- en Sint Joosland.

1910. Huize Roozenburg aan de Segeersweg 9 te MiddelburgIn 1802 legde Wilhem Nicolaas Lambrechtsen en zijn zusje Johanna Adriana Maria Lambrechtsen, destijds pas 11 en 10 jaar oud, de eerste steen voor de buitenplaats. Het werd gebouwd door Johanna Godefria en Hillegonda Catherina Schorer, dochters van Willem Schorer. De vader van de beide kinderen, Nicolaas Lambrechtsen, was getrouwd met de derde en tevens oudste dochter Maria Petronella Schorer. Zij woonden na het overlijden van Wilhem Schorer in 1793 op de buitenplaats De Dolfijn. Na het overlijden van Johanna Godefria im 1809 kwam Roozenburg op naam te staan van de beide kinderen Lambrechtsen. Nadat tenslotte in 1820 ook haar jongste tante, Hillegonda Catherina, was overleden ging Johanna Lambrachtsen, die in 1821 huwde met Adriaan Isaak Snouck Hurgronje, met haar man het landhuis bewonen.

In 1825 werd de buitenplaats aangekocht door Gerrardus Jacobus Ackermans uit Middelburg. Voor het huis bevond zich een ronde oprijlaan, met bomen en bloemperken in het middenstuk terwijl er elders een moestuin, 2 boomgaarden, een grote en een kleine vijver te vinden waren. In de jaren 1867-1872 werd door de aanleg van het kanaal door Walcheren en de spoorlijn het grondgebied aanzienlijk verkleind. 

In 1886 werd het huis bewoond door een kleindochter van Ackermans die getrouwd was met notaris Baris Agathus Verhey. Tientallen jaren is het huis in bezit geweest van deze familie, totdat het in 1944 door mevrouw Clara Verhey werd verkocht. Het huis had veel te lijden van de inundatie in 1945. Nadat het huis na de oorlog nog enige tijd heeft gediend als Streek Bibliotheek en bewoond is geweest door de familie P. Neve kwam het tenslotte in handen van de Woningbouwvereniging Middelburg. Deze liet het verpauperde huis in 1986 opknappen en creërde er vier wooneenheden in. 

 
 

Het Koetshuis

1900 Koetshuis van Huize Roozenburg aan de Segeersweg 11

1900. Een van de toegangen was gelegen naast het voormalige koetshuis, gelegen aan de Segeersweg 11. Duidelijk is te zien dat de weg in zuidoostelijke richting doorliep. Vanaf 1950 werd het koetshuis gebruikt als pakhuis door (voormalige Melkhandel) Groenteboer Janse. Tegenwoordig is het oude koetshuis omgetoverd tot een prachtige villa.

 
Bronnen, noten en/of referenties:  tekst aangepast en bijgewerkt door Oud Middelburg

Geraadpleegde lectuur: 
https://www.buitenplaatseninnederland.nl/  
https://www.staatspareltjes.nl/ 

 
 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.