Oud Middelburg in KleurDe oude Koningsbrug

In 1865 valt het besluit in de Eerste en Tweede Kamer het Kanaal van Middelburg naar Vlissingen te graven, in combinatie met de aanleg van de spoorlijn. Een deel van de fraaie 16e-eeuwse Middelburgse bolwerken moet hiervoor worden afgebroken, omdat ze plaats moeten maken voor het Kanaal door Walcheren en het Middelburgse treinstation. Zo ontstaan in Middelburg de Loskade en de Stationstraat. De koningsbrug wordt aangelegd om vanuit de stad bij het station en visa versa, te komen. De oude brug wordt in 1968 vervangen. 

1895. Koningsbrug te Middelburg

 

Bronnen, noten en/of referenties: Naast de voornoemde "Koningsbrug" (1873) zijn ook de "Dokbrug", ingang Balkengat (1876) en de "Havenkraan", Rotterdamse Kaai (1861) gemaakt door ijzergieterij "de Prins van Oranje" uit 's Gravenhagen.
https://www.zeeuwseankers.nl

 

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.