Oud Middelburg in Kleur

Der Middelburgsche Mij. van Stoomvaart
"De Rotterdamse boot"

De boot naar Rotterdam; de reis duurde van negen uur 's morgens tot vijf uur in de namiddag. De vrachtboot loste en nam vracht in op allerlei plaatsen, het was een prachtig uitstapje over de brede wateren tussen de eilanden door. Gids door Walcheren 1892: Stoombootdienst Vlissingen-Middelburg-Rotterdam en tusschengelegen plaatsen, van 'de Middelburgse Maatschappij van stoomvaart'. Afvaart te Vlissingen, Dok; afvaart te Middelburg, Dwarskade bij het havenmonument; afvaart te Rotterdam aan de Oostkade. De dagen en uren van afvaart worden geregeld naar het verschil der watergetijen en tijdig bekend gemaakt, o.a. in 'van Santen's Officieelen reisgids'. Prijzen: zie advertenties.

1895 Middelburgse boot

1895. Gezicht op de Rouaansekaai met het stoomgemaal van het droogdok en de Rotterdamse boot.

Ondanks het feit dat in 1917 nog 322 reizen worden gemaakt, komt in 1918 toch nog vrij onverwachts het einde: op 22 oktober 1918 worden de diensten gestaakt. Op 30 oktober verschijnt er een artikel in de Middelburgsche Courant waarin aan het slot het Bestuur van de MMvS een samenvatiing geeft van de overwegingen om tot beëindiging van de dienst over te gaan: "Gezien den leeftijd van de booten enz.,gebruik maken van de gelegenheid die nu werd geboden om de booten voor een aanzienlijk bedrag te verkoopen, en daardoor eene bevredigende afwikkeling van de zaak mogelijk te maken, en niet het gevaar te loopen dat de maatschappij over eenige jaren vermoedelijk genoodzaakt zou zijn om met verlies te liquideren".

De dienst werd voorgezet door de N.V. Zeeuwsche Stoomboot Mij. Zie ook de N.V. Zeeuwsche Spoorboot Mij

Bronnen, noten en/of referenties: 
Geraadpleegde lectuur
- De Stoomvaart op Middelburg, J.A. van de Putte

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.