Oud Middelburg in KleurStadhuis, sieraad van Middelburg

Gids door Walcheren - Een der schoonste gebouwen in Nederland, in gotische stijl, ontworpen en gebouwd, in het begin der 16e eeuw, door Anthonis Kelderman en zijne zonen uit Mechelen. Voorgevel van Bentheimer steen; rijk versierd met allerlei lijsten, rosetten, consoles en stenen loof- en kantwerk, en prijkende met vijfentwintig bijna levensgrote beelden der graven van Holland en Zeeland. De westzijde van het gebouw is ingericht tot vleeschhal en heeft een zeer fraai verwulf en een afbeelding van een 800 kilo wegenden os op het hof te Gapinge gekweekt en in 1640 geslacht. De oude wapenkamer boven de vleeschhal geeft, den bouwtrant daargelaten, niet veel bijzonders te zien. De nieuw zijgevel in de Noordstraat dagtekent van de jaren 1780 tot 1784.

stadhuis breed

De niet minder sierlijke toren heeft met den tot windwijzer dienenden zeeridder eene hoogte van 55 meter. Boven het wijzerbord vier vergulde beeldjes; de bovenste vertonen twee krijgslieden, gewapend met hellebaarden, die bij het slaan van het half uur, de onderste twee ruiters met gevelde lansen, die bij het slaan van het heel uur elkander aanvallen. Aan het Middelburgse stadhuis werkten maar liefst acht leden van het bouwmeestersgeslacht Keldermans uit Mechelen, verspreid over zeven generaties. Zij waren architect, opzichter, steenhouwer en leverancier van bouwmaterialen.

film icon  
Vooroorlogs Stadhuis | Stadhuis juni 1940

"Het beneden gedeelte van het stadhuis, met de voormalige oude vierschaar (Oud Middelburg: rechtsprekend orgaan), bevat een hoogst bezienswaardige verzameling van oud- en zeldzaamheden, schilderijen, tekeningen en portretten, munten en penningen enz., uitsluitend Middelburg betreffende. Verder vindt men boven: de raadzaal, een met eiken beschoten en met purperfluweel behangen vertrek; voorts een fraaie verzameling portretten van het beroemde Zeeuwsche admiralengeslacht de Evertsen. Aan dit laatste vertrek grenst het zeer rijke stadsarchief, bevattende, behalve zeer belangrijke charters van de 13e eeuw, een bijna volledige verzameling der stadsrekeningen, aanvangende met het jaar 1365". Bij het bombardement in 1940 brandde het raadhuis geheel uit. De restauratie in oorspronkelijke vorm vanaf 1941 vond in 1968 zijn voltooiing.Wanneer kreeg Malle Betje haar naam?
De meest gehoorde verklaring voor de bijnaam van 'gekke Betje' is dat malle Betje voor de oorlog achter liep en later sloeg dan de Lange Jan. Maar wat te denken van 'de Middelburgse Stadhuistoren waar het charmante 'petje' dat een latere generatie er op gezet had deze toren de bijnaam van Malle Betje' bezorgde'. 

 

Bronnen, noten en/of referenties:

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.