Oud Middelburg in KleurLange Delft, Dilft

Gids door Walcheren: Dit is de winkelstraat bij uitstek, waar steeds, ook 's avonds, een gezellige drukte heerst. Deze Middelburgse Kalverstraat heeft naast magazijnen en winkels, ook enkele zeer merkwaardige gevels. In een van de zijstraten van de Langedelft, de Heerenstraat, bevindt zich de Israelische kerk in 1703 aldaar gesticht. Aan een andere zijstraat, de Sint Janstraat, ligt de Vismarkt 

Lange Delft Middelburg, 1910Lange Delft op de hoek van de Groote Markt 1910. Bij de wederopbouw werd de loop van de Lange Delft veranderd, met name het gedeelte aan de kant van de Markt.

De eerste ons bekende plattegrond van Middelburg werd omstreeks 1550 getekend door Jacob van Deventer. Van Deventer schetst het beeld van een stad, die al diverse stadia van uitbreiding heeft doorlopen. Duidelijk zichtbaar is de ronde vorm van de burg, aangelegd in een bocht van de Arne op het ontmoetingspunt van twee kreekruggen nu Noordweg en Seisweg die zich in zuid-oostelijke richting als Segeersweg voortzetten. In de Karolingische tijd (achtste-negende eeuw) werd dit terrein opgehoogd en omgeven door een aarden wal (de naam Walplein herinnert hier nog aan). Voor deze wal kwam een flinke gracht, die aan de noordenoost zijde werd gevonden in het water van de Arne, stromend achter wat nu de huizen aan de St.-Pieter en Wagenaarstraat zijn, en aan de zuidwestzijde werd gegraven. Hieraan herinnert nog de naam Lange Delft (vlg. dilf(t) delft, delven betekent gedolven waterloop-gracht, Zws dulve), hoewel is aangetoond, dat de Lange Delft niet de gracht zelf, maar het voorterrein, de singel, vormde.

De Lange Delft telde vele belangrijke monumenten. Zo stond er het oude Gasthuis met de erbij behorende kerk. Deze gebouwen werden in 1867 afgebroken toen een nieuw Gasthuis aan het Noordpoortplein gereed was gekomen. Schuin achter de kerk bouwde men in 1493/1494 een aan St. Barbara gewijde kapel, die nog steeds in gebruik is bij de Christelijk Gereformeerde Gemeente. De uniek 16e eeuwse houten gevel van het huis Sint Pieter aan de Lange Delft, werd in 1875 nog gerestaureerd. Bij de sloop van het pand in 1888 werd de gevel eigendom van het Zeeuwsch Genootschap en aangebracht tegen de westgevel van het voormalige Zeeuws Museum in de Wagenaarstraat. Het middeleeuwse steenhuis "Roosenburch", verloren gegaan in 1940, bevond zich aan dezelfde zijde als de houten gevel (komende vanaf de markt aan de linkerkant). Op de hoek Lange Delft/Sint Janstraat stond het prachtige verblijf van Willem van Oranje, het latere West-Indische Huis dat in 1883 werd afgebroken. De Lange Delft bevatte vóór 1940 nog meer monumentale panden, zoals het prachtige renaissancegevel De Gouden Sonne en het imposante gebouw van de Provinciale Bibliotheek De Sevensterre en Den Dolphyn Bij een grote brand in 1929 gingen het mooie grand-hotel Verseput en 7 andere panden verloren. Het vergeten bombardement in 1940 en de daaruit vloeiende grote brand veranderde vrijwel de gehele straat in een rokende puinhoop. Slechts een klein gedeelte bij de Korte Delft bleef gespaard. Bij de wederopbouw werd de loop van de Lange Delft veranderd, met name het gedeelte aan de kant van de Markt.

1915. Meisjes in klederdracht op de Groote Markt, hoek Lange Burcht, Lange Delft te Middelburg

1915. Meisjes in klederdracht op de Groote Markt, hoek Lange Burcht, Lange Delft te Middelburg

 

Bronnen, noten en/of referenties:
https://encyclopedievanzeeland.nl/ 

 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.