logo large

Artikel niet gevonden op de hoofdpagina?

Zicht op de Vlasmarkt  Op de Vlasmarkt kon men -uiteraard- vlas verkrijgen. Tot ver in de negentiende eeuw stonden er tijdens de wekelijkse marktdag kraampjes waar men touw en zaden kon kopen. De...


Middelburgse Touwslagerij Het handmatig vervaardigen van touwen gaat eeuwen terug. In de 16e en 17e was er veel vraag naar touw door de bloeiende scheepsbouw, waardoor het touwslaan een gerespect...


Die Stads Nyeuwe Schuere de Middelburgsche Stadsschuur, Hoogstraat  Nadat de binnenhaven rond 1550 was doorgetrokken tot aan de Gortstraatpoort -  bij de laatste stadsuitleg ook wel bekend als de...


Lichtdrukkerij Gebr. van Straaten 1898 - 1920 Louis Oscar van Straaten (1871 - 1934)  Louis Oscar van Straaten was tussen 1898 en 1920 de drijvende kracht achter de lichtdrukkerij Gebr. van S...


De Stoomtram op Walcheren 1906-1937Stoomtram 1930 aankomst Blauwe Dijk Op zaterdag 14 april 1906 vond de officiële ingebruikname van de tramlijn Middelburg-Domburg plaats. De Stoomtram liep van...


Van Zeeuwse Komaf. Armoede in Middelburg  In 1904 had de Middelburgsche Bestuurdersbond een brochure uitgegeven, "Arm Middelburg". Hoe het woont, hoe het leeft!", geschreven door D. Bimmel en C.J...


Huize Roozenburg, Segeersweg De Segeersweg behoort met de Noordweg en de Seisweg tot de drie oudste wegen van Walcheren. Deze toegangswegen waren al in de 9e eeuw aanwezig en kwamen als driespron...


De Stadsdocke van Middelburgh De geschiedenis van het oudste getijdenvrije havendok van Nederland.Uittreksel met toestemming van de VWG en Dhr. R. Paesie. Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Waters...


 Stoombargedienst, Blauwedijk Stoombarge 1931  De goedkoopste verbinding met Vlissingen was het Bargebootje, ook wel Pennybootjes geheten, aan de Blauwedijk. Een retourtje kostte een dubbeltje. G...


St Aegtenhuis, Bagijnenhof en Pesthuis  Het Begijnhof was een van de oudste in ons land; in 1249 beschikte het al over een eigen kapel en begraafplaats. Omstreeks de helft der 14de eeuw vond men ...


Kermissen en Jaarmarkten Volgens het Nederlandsche spreekwoord is er geen dorp zo gering, waar het niet eens in het jaar kermis is. De kermissen of jaarmarkten zijn in het algemeen vastgestelde...


De Middelburgse werf Canon van Zeeland, venster 20 | De VOC-kamer Zeeland 1602  Een grote VOC-werf werd achter de Korendijk gevestigd. In 1603 besloot het stadsbestuur dit binnenwater met een slu...


Huize de Steenrotse, Dwarskaai De gevel is gebouwd in 1591 in de renaissance-stijl, door de steenhouwer Andries de Valckenare. Tussen de lijstwerken taferelen, die de steenbewerking voorstellen...


De verdwenen stad Grabbelton aan herinneringen Het Wagenplein was vol leven  Als je het Middelburgse centrum via de Gortstraat, Vlissingsestraat en Vlissingse Brug verliet, kwam je door een volks...


Oostindisch Huis, Rotterdamsekaai 19Rotterdamsekaai 1930 |  Middelburg 1940: Oost-Indisch Huis 3D | De VOC-kamer Zeeland 1602 | Poortje Globe: Huize Morgensterre Het Oost-Indisch Huis, ook wel ...


Firma F.B. den Boer Middelburg  Het bedrijf werd in 1868 opgericht door François Berrier den Boer (1843-1922). In 1896 wordt het bedrijf omschreven als een Handel in Schildersartikelen en Muziekh...


Van Zeeuwse Komaf. Gratis zwemles Geschreven door Daniël Jac. Schuilwerve  De mensen die vroeger krap bij kas zaten, en dat waren er nogal wat, toonden veel meer initiatieven dan heden ten dage h...


Camiel de Munter, Scharensliep  Kroniek van Zwin tot Zijpe 1963  "Slijpen met een motorretje, da's niks gedaan meneer. Het oude ambacht zeg ik altijd maar, handwerk en trappen met de voeten. D...


Drukkerij C.H.J. van Benthem Jutting Korte Delft G1, omnummering Nieuwstraat 1 Bezoek de website van Barbara van Benthem en Jutting De boekhandel Van Benthem & Jutting werd in 1801 in Middel...


Theetuin & Buitensociëteit  In 1873 liet de Middelburgse Nijverheidsvereniging een grote theetuin aanleggen in de lommerrijke omgeving op het Noordbolwerk. Al in 1634 werden de wallen beplant en ...


Gasthuis, Noordpoortplein  In januari 1857 viel het besluit tot de bouw van een nieuw Gasthuis. Op 14 maart 1864 werd de eerste steen gelegd op het voetstuk van de rechter luchttoren van het hoof...


Van Zeeuwse Komaf. Tanne en Kee Geschreven door Daniël Jac. Schuilwerve  In het Bagijnhof woonden Tanne en Kee. Het waren twee vrouwen die altijd in Zeeuwse klederdracht rondliepen en een baalzak...


Het Armenziekenhuis 1794 - 1811, Heerengracht Het was goed leven in het oude Middelburg, maar je moest wel in de goede hoek wonen, er woonden er maar al te veel aan de sombere schaduwzijde. En wi...


Buitenplaatsen, Seissingel Op korte afstand buiten de Middelburgse singels - maar binnen de latere stadsuitbreidingen - bevinden zich enkele kleinere buitenplaatsen, waarvan de tuinen veelal ten ...


NV Spoorboot Maatschappij van Middelburg  Op 23 april 1864 werd besloten tot oprichting van de NV Spoorboot Maatschappij van Middelburg, welke als doel had het exploiteren van een passagiersdiens...


Korte Delft, De Dilft  Korte Delft 1890, richting de Dam. Gezicht op de Korte Delft te Middelburg tussen de Korte Sint Pieterstraat en de Bellinkstraat. Links het huizenblok dat in 1970 werd g...


Prins Hendrik Droogdok Tussen de bateau-port en het einde van de dwarskaai bevond zich het 126 meter lange droogdok. Het Prins Hendrikdok dateert uit 1875 en diende als droogdok voor schepen. H...


Der Middelburgsche Mij. van Stoomvaart "De Rotterdamse boot"  De boot naar Rotterdam; de reis duurde van negen uur 's morgens tot vijf uur in de namiddag. De vrachtboot loste en nam vracht in op ...


IJsboer Hendrik Jansen Op de Markt 1950-1988 Uit de PZC 1988 - Voor de fervente ijsliefhebbers die de afgelopen jaren de ijskar van Henk 'Hendrik' Jansen op de Markt bezochten is het even wennen...


Oostkerk, Oostkerkplein In 1644 verzocht de Hervormde kerkenraad het stadsbestuur van Middelburg om het aantal kerken in Middelburg uit te breiden vanwege de groei van de gemeente. Gekozen werd o...


NV De Bad- en Zweminrigting Middelburg 1877-1944 De Gele Zwemschool | De Groene Zwemschool  NV De Bad- en Zweminrigting te Middelburg werd opgericht bij akte van 25 augustus 1877. Het doel van de...


Groote Markt Lange Delft 1931 | Lange Burch 1931 | Gravenstraat 1919 | Vlasmarkt 1919  De grote wekelijkse markt op de Groote Markt: Iedereen liep er rond. De boeren en boerinnen in dracht, burge...


Wat verloren ging, 17 mei 1940  Moge allen die het oude Middelburg hebben gekend en liefgehad, naast de weemoed om wat verloren ging voorgoed, in woord en beeld vreugde geven bij de opgewekte herin...


Munte Van Zeelandt 1580 - 1798 Zoals bekend, werd, na het vertrek van de Spanjolen, een stuk van de leeggekomen abdij voor de Munt uitgekozen en werd volgens decapitulatie geheel ontruimd. Alle R...


Het oude Tuchthuis, Kousteensedijk  Lang voordat men aan het oprichten van een tuchthuis dacht, waren er hier ter stede plaatsen alwaar personen konden worden opgesloten. In de eerste plaats kan ...


 

Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.